Tvorba loga a firemní grafiky

Proč mít vlastní logo a řídit se pravidly korporátního designu (CD - Corporate Design)?

Zatímco u živnostníků - jednotlivců nehraje logo a CD zásadní roli, větší firmy by jejich význam rozhodně neměly. Zobrazit svoji jedinečnou značku na jakémkoli médiu tak, aby ji každý pozorovatel bezpečně rozpoznal, by měla být ve firemní vizuální komunikaci naprosto klíčová věc.

Logo a CD zdaleka není jen nějaký "jednoduchý obrázek" a pár barviček. Kromě komunikační úrovně loga je potřeba zajistit i jeho bezproblémové praktické použití.

Komunikační úroveň loga

  • logo je viditelné, jednoduché, čitelné, rozpoznatelné
  • logo pozorovatele zaujme
  • logo je výstižné - pozorovatel porozumí myšlence loga (=image firmy / vizi / zaměření firmy ..apod.)
  • pozorovatel si značku zapamatuje nebo ji třeba jen podvědomě zaregistruje, často v situaci s emocionálním prožitkem - pokud je logo součásti reklamy apod.
 

Praktické použití loga

..znamená, že logo je ztvárněno v takových variantách, aby jeho komunikační úroveň zůstává stejná i při jeho použití na různých médiích (např. s různými podklady - světlý, tmavý, "strakatý", např. na papíře, obrazovce, atd.). 

Korporátní design

Je jedním z hlavních pilířů korporátní identity firmy. Dá se nazvat též "jednotným vizuálním stylem", při jehož dodržování je firma vnímána konzistentně svými zákazníky, partnery, dodavateli a veřejností. Korporátní design definuje zejména pravidla pro použití loga, dále firemná barvy a písmo (+jejich používání v různých případech) 

Tvorba loga

Prohlédněte si postup tvorby loga - skládá se z několika kroků, celý proces vyžaduje poměrně intenzivní komunikaci s klientem. Cílem je "vtisknout" do loga image firmy, zároveň jej ponechat dostatečně jednoduché, zapamatovatelné a originální.

tvorba loga

ZÁKLADNÍ LOGO

Jednoduchá podoba firemní značky - vhodná třeba pro umístění na www stránky s možností toto logo podrobně rozpracovat. Dodáno jako obrázek (=ne ve křivkách).

STANDARDNÍ LOGO

Rozpracované barevné varianty firemní značky barevná, černobílá, černobílá inverzní, dodáno ve křivkách, přiložen základní logomanuál (obsahující informace o ochranné zóně loga, použitelnosti na různá pozadí, umístění na základních reklamních předmětech, tiskovinách a reklamních plochách, apod.).

LOWER logo barevné varianty

Zjistit více

Mohlo by Vás zajímat

Než začneme...

Audit loga a korporátní identity