Než začneme..

Před zahájením spolupráce je nutné, aby si klient předem v klidu rozmyslel několik věcí, na základě toho vznikne zadání a řešení.

Na začátku spolupráce se klient musí cítit součástí tvůrčího procesu - v průběhu tvorby díla musí většinou několikrát odsouhlasit různé ukázky, náhledy apod.

Obecné záležitosti

Co budeme řešit

Klient by si měl aspoň v hrubých obrysech rozmyslet, jaká témata chce řešit a vyřešit, jaká má očkávání a obchodní cíle.

Rozpočet/kalkulace

Klient musí určt finanční limit, do kterého se chce vejít.

Termíny

Určete finální termín, do kterého musí být práce hotová.

Průběh realizace

Zde je v několika bodech nastíněný průběh realizace prací:

1) vytvoření zadání společně s klientem

2) dodání a odsouhlasení cenové nabídky 

3) stanovaní kritérií pro vyhodnocování, realizace 

4) vyhodnocení prací, připomínkování, konzultace

Pokračovat dále..

Než začneme tvořit logo...

Než začneme tvořit www stránky...